Izdelki za tlakovanje, podesti, stopnice | Tip 902

  • izdelani iz globinsko impregniranega žaganega lesa iglavcev, dimenzij 10 x 10 x 10 cm in 12 x 12 x 12 cm,
  • možno je naročilo poljubnih višin in dimenzij,
  • polagajo se enako kot drugi tlakovci, prazni prostori se zasujejo z mivko,
  • pakirani so v paletah po 10 m2,
  • dobava in montaža nista zajeti v ceno.

Cena za 10x10x10 cm       86,74 €/m2 z DDV
Cena za 12x12x12 cm       102,85 €/m2 z DDV

Nazaj
IMONT

Globinska impregnacija lesa

V primerjavi z nekaterimi drugimi materiali ima les edino pomanjkljivost, da je v primeru uporabe na prostem in vlažnem ali v dotiku z zemljo izpostavljen vplivu lesnih gob in insektov, ki les razkrajajo. Proti tem škodljivcem je les možno kemično zaščititi. Ta kemična zaščita lesenih produktov, ki se uporabljajo na prostem ali v dotiku z zemljo je glavni in najpomembnejši del našega proizvodnega  programa. V našem podjetju izvajamo najučinkovitejšo tehnologijo za kemično zaščito lesa, to je impregnacijo lesa v kotlih pod pritiskom, katera doseže najglobljo kemično zaščito lesa.

Takšna globinska impregnacija lesa pomeni:

  • večjo obstojnost lesa
  • daljšo življenjsko dobo končnega izdelka
  • še vedno naraven videz