STORITEV KEMIČNE ZAŠČITE LESA / DVIG IN PLAČILO IMPREGNIRANEGA LESA

Dvig in plačilo impregniranega lesa
Dvig in plačilo impregniranja lesa