STORITEV KEMIČNE ZAŠČITE LESA / PREVZEM LESA ZA IMPREGNACIJO

Prevzem les za impregnacijo
Prevzem lesa