OPREMA OTROŠKIH IGRIŠČ / TRIM STEZE / 814

16x palisada 16 cm višine 40-80 cm za preskakovanje

16x palisada 16 cm višine 40-80 cm za preskakovanje


OPIS :

- izdelano iz globinsko impregniranega lesa iglavcev,

- sestavni elementi so palisade - okroglice premera 16 cm

  iz kvalitetnega lesa iglavcev,

- igralo je sestavljeno iz palisad v višinah od 40 - 80 cm, ki se 

  vbetonirajo v poljubnem razporedu (v krogu, vrsti,... ),

- igralo je primerno za otroke od 3 let starosti dalje,

- tlorisna dimenzija igrala je ~ 400 x 400 cm, 

- potrebna površina je ~ 700 x 700 cm,

- montaža igrala se vrši z vbetoniranjem .Povpraševanje